Tertio Astrakan (1b99bd04)

Jag har också forskat fram den andra teknologin och har äntligen börjat se lite mer av omgivningarna, tack vare en spejare, men inga infödingsbyar ännu. Även jag har en byggare på skolbänken. Jag har funderat på att utbilda en slungkastare, som kan peppra de mutade barbarer som står hänger vid stadsgränsen utan att själv kunna bli antastad. Jag vet inte om jag kan straffas för det, men de dödade min slungkastare, när de var mutade, så det verkar vara fritt fram att slåss utanför staden. Aten ligger på ett näs och har vuxit över till andra sidan, så barbarerna kan inte gå runt. Min krigare har snart tillfrisknat.

[Just nu är det inte mycket att göra i varje drag och jag gör därför gärna flera på en dag för att komma vidare, men jag tycker inte att det ska vara en press att göra ett visst antal. Vi kan ju försöka göra minst ett om dagen, men om det finns tid och lust, kan det bli fler. Det är upp till den som står på tur att göra nästa drag, när det passar. Låter det bra?]

T27 [Jag får bara svara 10 gånger i samma ämne som “nybörjare” och måste antingen starta ett nytt ämne eller redigera ett gammalt. Uppenbarligen har jag valt det senare.]

Nu är den första infödingsbyn siktad, men tyvärr har också en barbarkrigare från den andra klanen dykt upp på andra sidan Aten. Mina precis tillfrisknade krigare har börjat den långsamma promenaden via hexrutor med +2 i rörelse för att gå till mötes.

T28. Det verkar som barbarerna hade hört mina funderingar, eftersom de skickade fram en slungkastare, som lobbade in ett skott i staden mot min krigare. Det skulle han inte ha gjort. Min krigare behövde bara ta ett steg framåt för att radera barbaren från kartan. Nu är min krigare exponerad för de andra barbarena i området, men jag fick en krigare till av infödingsbyn, så nu åker handskarna av och det är två mot två, om inte barbarerna sin vana trogen genererar ytterligare en enhet eller har någon dold i skogen. Jag har satt förstärkning på skolbänken, så det lär ändå jämna ut sig.

Barbaren på andra sidan Aten verkar ha tagits om hand av en krigare från min granne till stadsstat. Det tackar vi för.

T32. Första guvernören utsedd (ännu ej etablerad). Barbarkriget fortsätter.

T38. Den ettriga barbarklanen nära Aten är äntligen skingrad. Jag får se om jag skickar en armé för att ta hand om den andra klanen, som dyker upp vid stadsportarna då och då. Först behöver dock mina krigare vila och läka. Krigaren från Samarkand, som hjälpte mig tidigare, har parkerat sig i Aten och håller på läkas där.

T41. Jag har börjat utforska landskapet, men det ter sig mycket som en labyrint. Jag har två håll kvar, där det kan finnas större landytor och kanske även polacker. En spejare är på väg att kartlägga det ena landområdet, men först ska han till en infödingsby jag siktat på andra sidan vattnet. En annan spejare har siktat en annan infödingsby. Det andra landområdet bevakas av barbarer, men jag har trupper på väg. De måste dock ta en omväg inne i Aten, eftersom krigaren från Samarkand har parkerat sig mellan berg och hav. Det konstiga är att jag inte kan se honom, om jag inte ställer mig intill. Det är visserligen en skog där, men det är också innanför stadsgränsen, där jag tycker att jag borde ha full insyn.

Grekerna är också begivna på choklad, men en bosättare är på väg mot ett område med färgämnen, jade och te, fast bevattning är fortfarande en nöt vi greker måste knäcka.

T43. Andra staden grundan. Det fanns visst valar i närheten också. Infödingsby nr 2 och nr 3 besökta.

T51. En ny barbarklan har dykt upp i närheten av Greklands andra stad. Möjligen kommer Samarkand, som redan utrotat en annan klan, att ge sig på dessa barbarer. Samarkand-krigaren i Aten har äntligen börjat röra på sig.

T53. Tredje staden grundad.

T60. Barbarklanen från T51 utrotat av Samarkand med hjälp av en grekisk slungkastare. Tydligen kan inte en slungkastare välja handgemäng för att döda en barbar och ta barbarens plats i barbarnästet.

T75. Det polackerna kallade anfall var en hemvändade soldat som stötte på ett polskt vägbygge på väg mot Grekland och en trupp som gick soldaten till mötes och stötte på en polsk trupp nära den grekiska gränsen. Ingen attack har skett.

T82. En nytt barbarläger har dykt upp nära Aten.

T91. Barbarlägret utrotat. Länsherre över Samarkand. Ny religion: Sofia, dvs. vishet på grekiska.

T100. Grundade stad #4 med den bosättare som var på väg att grunda en stad i konfliktzonen, men var två drag kort innan Polen gjorde sammalunda.

T101. Första underverket uppfört.

1 Like

T29. Fjärde infödingsbyn. [“När det passar” passar mig bra.]
T31. Grundade stad #2. Dräpte min första barbarkrigare.
T34. Första borgmästaren placerad i Krakow (ännu ej etablerad). Första barbarbyn intagen.
T41. Femte infödingsbyn. Barbarerna dödade en av mina slungkastare. Letar fortfarande efter en landväg till dig. Lyx hos polackerna består av kakao och te.
T44. Fick kontakt med grekerna.
T45. Fick kontakt med Samarkand. Barbarinvasion hemmavid, så jag hyrde en krigare från Stone Kite-klanen.
T52. Hyrde ännu en barbarkrigare, för att lättare kunna hålla andra barbarer borta.
T59. Första distriktet byggt.
T60. Grundade stad #3. Grekerna har forskat fram Irrigation. En ny barbarklan har dykt upp.
T61. Polackernas tredje lyxvara blev jade.
T66. Förklarade krig mot Grekland. Första fienden dödad.
T70. Första underverket uppfört. Grundade katolicismen.
T75. Grekerna anfaller nära stadsstaterna!
T82. Grundade stad #4.
T85. Länsherre över Zanzibar. Grekerna kartlägger min halva av världen.
T88. Länsherre över Taruga.
T89. Grundade stad #5.
T95. Grundade stad #6 mitt i konfliktzonen.
T100. Såg de första hopliterna.
T103. Grundade stad #7.